Kontaktinformasjon

Giftinformasjonen gir råd ved forgiftninger og ormebitt.  Døgnåpen telefon 22 59 13 00.

 

Swedish Orphan Biovitrum